Zwierzęta morskie

Plankton

Planktonem nazywamy zbiór organizmów żywych, które unoszą się na wodzie. Mimo, iż część tych organizmów posiada narządy ruchu, nie są w stanie samodzielnie się przemieszczać. Wpływ prądów wodnych oraz wiatrów wobec słabo wykształconego organizmu, jest na tyle duży, że plankton pozostaje całkowicie zależny od tych […]

Zwierzęta morskie

Walenie

Walenie to ssaki, żyjące w środowisku oceanicznym. Do rządu waleni zalicza się 80 gatunków różnych zwierząt o dużych gabarytach, są to m.in. delfiny, morświny, kaszaloty oraz płetwale błękitne. Mimo silnego podobieństwa do ryb, zwierzęta te są żyworodne. Budowa ich ciała oraz narządy wewnętrzne ściśle przystosowane […]

Zwierzęta morskie

Koralowce

Koralowce są to zwierzęta, zaliczane do parzydełkowców, żyjące tylko w morzach. Wśród koralowców wyróżnia się wiele gatunków, aktualnie podaje się, że jest ich prawie 7,5 tys. Osiedlają się przede wszystkim na dnie morskim w miejscu gdzie występuje dobre naświetlenie. Ich ulubionymi obszarami są ciepłe i […]

Zwierzęta morskie

Ryby

Ryby – tym terminem określane są zmiennocieplne kręgowce, żyjące w środowisku wodnym. Ich cechą charakterystyczną są skrzela, dzięki którym oddychają. Poruszanie się umożliwiają im płetwy. Gatunki ryb są niezwykle różnorodne pod względem budowy, koloru oraz sposobu funkcjonowania w ekosystemie. Aktualnie znanych jest ponad 31 tys. […]

Morza i oceany

Morza

Morze wchodzi w skład oceanu. Zbiornik ten może być widocznie oddzielony od innych wód, pasami nadbrzeżnymi lub wyspami. Morze ma dość ograniczaną możliwość wymiany wody, dlatego posiada odrębne zasady dla tego zjawiska, zwane ustrojem hydrologicznym. Wszystkie morza stanowią 11 procent całej wody na świcie, łączna […]

Morza i oceany

Oceanografia

Oceanografia jest z nowych dyscyplin naukowych. Jest interdyscyplinarną dziedziną. W skład tej nauki wchodzą elementy biologii, meteorologii, fizyki oraz geofizyki. Oceanografia zajmuje się przede wszystkim opisywaniem wszelkich zależności związanych z środowiskiem oceanicznym. Dyscyplina ta została podzielna na kilka działów. Jednym z nich jest biologia morza, […]