Zwierzęta morskie

Walenie

Walenie

Walenie to ssaki, żyjące w środowisku oceanicznym. Do rządu waleni zalicza się 80 gatunków różnych zwierząt o dużych gabarytach, są to m.in. delfiny, morświny, kaszaloty oraz płetwale błękitne. Mimo silnego podobieństwa do ryb, zwierzęta te są żyworodne.

Budowa ich ciała oraz narządy wewnętrzne ściśle przystosowane są do warunków życia. Funkcje przednich kończyn pełnią płetwy piersiowe, które są pomocne przy sterowaniu ciałem. Przemieszczenie się umożliwia poziomo ustawiona płetwa ogonowa. Niektóre części ciała, charakterystyczne dla ssaków, zostały ukryte (uszy, genitalia) lub zredukowane (tylne kończyny). Ciepło zapewnia gruba warstwa tkanki tłuszczowej.

Oddychanie waleni to skomplikowany proces. Ssaki te muszą pobierać tlen z powietrza, dlatego niezbędne jest regularne wynurzania się. Również wpływ ciśnienia, występującego pod wodą, znacząco wpływa na cały proces. Jeden wdech wypełnia płuca walenia w 90 procentach. Fiszbinowcom powietrza starcza na 40 minut, a kaszalotom na ponad dwie godziny. Rozmnażanie odbywa się w określonych porach. Na świat może przyjść zawsze tylko jeden osobnik. Karmiony jest w początkowej fazie życia wysokotłuszczowym mlekiem matki. Samice wytryskuje pokarm do pyska zwierzęcia.

Umiejętność orientacji u waleni możliwa jest dzięki echolokacji. Odbite echo różnych dźwięków jest odpowiednio odczytywane przez mózg zwierzęcia, co pozwala mu bezpiecznie poruszać się w wodnym środowisku.

Walenie zostały podzielone na trzy podrzędy. Pierwszym są zębowce, które wyposażone są w zęby, a odżywiają się rybami lub głowonogami. Następnie są fiszbinowce, u których wykształcił się fiszbin, umożliwiający filtrowania planktonu z wody. Do wymarłego podrzędu zalicza się prawalenie.

Ekolodzy ostrzegają, że większość waleni może wyginąć. Spowodowane jest to ciągłym polowaniem na te zwierzęta, przede wszystkim dla oleju, mięsa, fiszbinu oraz ambry. Mniejsze osobniki bardzo często umierają w sieciach rybackich. Mocno zagrożone są również delfiny słodkowodne, które często są wielką atrakcją w wodnych parkach rozrywki.

Dodaj komentarz