Rośliny morskie

Listownicowce

Listownicowce to duże glony morskie, zaliczane do gromady brunatnic. Są bardzo rozwiniętymi organizmami wielokomórkowymi, z wykształconymi odcinkami, które przypominają narządy i tkanki roślinne. Przedstawicielami tych glonów są skrzydlica, strunka witkowata, listownica, lesonia pstra oraz wielkomorszcz gruszkonośny. Niektóre listownicowce dorastają nawet do kilkudziesięciu centymetrów. Część z […]

Rośliny morskie

Wodorosty

Wodorosty, czyli odmiana roślin wodnych. Do wodorostów zalicza się również wielokomórkowe roślinopodobne protisty. Poza tym także glony (przede wszystkim podtyp brunatnice, krasnorosty, watkowe i ramienice) oraz inne rośliny wodne (np. rogatek bądź wywłócznik) i również sinice, skrętnica, a rzadziej makrofity. Wodorosty to nazwa potoczna, używana […]

Rośliny morskie

Brunatnice

Brunatnice to organizmy zaliczane do glonów. Gromadę tę określa się jako protisty roślinopodobne. Te wielokomórkowce mogą osiągać nawet 60 metrów. Wyróżnia się kilka rzędów tej gromady. Są to głoskowce, katleriowce, diktjotowce, listownicowce oraz morszczynowe. Ten rodzaj glonów najczęściej występuje w zimnej i umiarkowanej strefie Północnej […]