Morza i oceany

Oceanografia

Oceanografia jest z nowych dyscyplin naukowych. Jest interdyscyplinarną dziedziną. W skład tej nauki wchodzą elementy biologii, meteorologii, fizyki oraz geofizyki. Oceanografia zajmuje się przede wszystkim opisywaniem wszelkich zależności związanych z środowiskiem oceanicznym.

Dyscyplina ta została podzielna na kilka działów. Jednym z nich jest biologia morza, gdzie badana jest oceaniczna fauna i flora. Kolejny dział to oceanografia chemiczna, dotyczy wszelkich procesów chemicznych, jakie zachodzą w obrębie oceanów. Następnie jest geologia morza, która podejmuje tematykę związaną z tektoniką oraz geologią dna zbiorników wodnych. Wyróżnia się również oceanografię fizyczną, która zajmują się fizycznym opisywaniem zjawisk oceanograficznych (np. cyrkulacja oceanu, prądy oceaniczne, fale).

Początek oceanografii związany jest z podróżami morskim. W 1577 roku Francis Drake opłynął Ziemię, co świadczyło o konieczności zainteresowania się zależnościami, które rządzą w środowisku oceanicznym. W 1683 roku Isaac Newton podjął się opisu pływów. Na przełomie XVII i XIX wieku doszło do kolejnych wypraw morskich. Autorem pierwszego sondażu o oceanie był Sir James Clark Ross (1840). Swoje poprawki naniósł William Thomson w 1872 roku. Komplety rozwój oceanografii nastąpił w XX wieku, kiedy to rozpoczęto konkretne badania oraz wprowadzone normy prawne dotyczące ich dalszego prowadzenia.

Studiowanie oceanografia umożliwia Uniwersytet Gdański, na którym znajduje się Wydział Oceanografii i Geografii oraz Uniwersytet Szczeciński (na Wydziale Nauk o Ziemi). Kierunki o podobnej specyfice (m.in. oceanotechnika, rybactwo) dostępne są również na innych uczelniach na terenie Polski.

Dodaj komentarz