Morza i oceany

Ocean Południowy

Ocean Południowy zwany jest także Oceanem Antarktycznym lub Południowym Oceanem Lodowatym. Ten wielki zbiornik wodny rozciąga się od wybrzeży Antarktydy do równoleżnika 60°S. Łączy się on z innymi oceanami: Spokojnym, Atlantyckim i Indyjskim. W kategorii wielkości zajmuje on czwarte miejsce spośród wszystkich pięciu oceanów.

W skład Oceanu Południowego wchodzą morza: Amundsena, Davisa, Kosmonautów, Bellingshausena, Mawsona, Dumont d`Urville`a, Łazariewa, Króla Haakona VII, Riiser-Larsena, Weddella, Scotia, Somowa, Rossa, Wspólnoty.

Wyspami leżącymi w obrębie tego oceanu są: Wyspa Aleksandra, Wyspa Piotra I, Wyspa Berknera, Wyspa Scotta, Wyspa Rossa, Wyspa Roosevelta, Wyspa Thurstona oraz Carney.

Do jego archipelagów należą: Wyspy Balleny`ego, Szetlandy Południowe oraz Wyspy Heard i McDonalda. Ocean Południowy

Powierzchnia tego oceanu wynosi 20,327 milionów km², zaś linia brzegowa – 17 968 km. Ocean Południowy jest głęboki na 4000—5000 m. Krawędź szelfu kontynentalnego równa jest 400—800 metrom. Najniższym punktem tego wielkiego zbiornika wodnego jest fragment rowu Sandwich Południowego (7 235 m p.p.m.).

Temperatura wody w Oceanie Południowym waha się od –2 °C do 10 °C. Występują tu cykliczne sztormy, przemieszczające się dookoła Antarktydy w kierunku wschodnim. Spowodowane są one różnicą temperatur między lodem a otwartym oceanem. W niektórych miejscach wybrzeża występują stałe wiatry wiejące z wnętrza Antarktydy. Dzięki nim linia brzegowa staje się wolna od lodu. Od równoleżnika czterdzieści stopni do południowego koła podbiegunowego występują najsilniejsze na całej Ziemi wiatry.

Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy jest największym prądem morskim świata.

Pod dnem Oceanu Południowego najprawdopodobniej znajdują się złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, rudy manganu, żwiru i piasku. Lodowce są magazynem słodkiej wody.

Flora ogranicza się do roślinności tundrowej pokrywającej archipelagi i wyspy na Oceanie Południowym. Gdzieniegdzie występują lasy liściaste, trawy czy krzewy. W wodach oceanu żyje wiele gatunków ryb. Jest to dom także dla fok, kryli, kałamarnic, lampartów morskich, uchatek, słoni morskich oraz wielorybów. Występują tu również kolonie pingwinów oraz mnóstwo innych gatunków ptaków morskich (m.in. albatrosy, warcabniki, wydrzyki, a także jedyne wróblowate – świergotki). Należy podkreślić fakt, iż niemal wszystkie tamtejsze ptaki objęte są ścisłą ochroną. A rezerwaty obejmują większość wysp wokół lądolodu. Akweny morskie znajdujące się w obrębie Antarktydy podlegają konwencji o ochronie fok antarktycznych i konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich tej strefy. Wszystkie połowy ryb oraz innych zwierząt morskich podlegają ścisłej kontroli i zakazane są bądź ograniczone różnymi międzynarodowymi umowami.

Dodaj komentarz