Zwierzęta morskie

Płetwal błękitny

Płetwal błękitny – historia Płetwale błękitne są największymi stworzeniami jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Do początku XX wieku płetwale mogły żyć spokojnie, nie obawiając się człowieka. Wraz z nadejściem dwudziestego stulecia sytuacja tego gatunku uległa jednak dramatycznej zmianie. Masowe polowania na wieloryby niemal całkowicie wyniszczyły […]

Zwierzęta morskie

Foki

Rodzina fokowatych dzieli się na 19 gatunków ssaków morskich drapieżnych, żyjących w różnych regionach świata. Najwięcej fok można spotkać w strefie przybrzeżnej. Wybierają chłodne morze na obu półkulach. Budowa fokowatych Cechą charakterystyczną rodziny fokowatych są kończyny tylne, które w żaden sposób nie są przydatne przy […]