Zwierzęta morskie

Rafy koralowe

Czym jest rafa koralowa?

Rafą nazywamy skupisko pozostałości po morskich organizmach. Mają one twardą strukturę ze względu na bezpośrednie działanie soli mineralnych. Rafy są dużym i silnie zespolonym układem, dlatego woda nie niszczy utworzonego kształtu. W głównej mierze rafy powstają ze szkieletów korali, stąd też popularna nazwa – rafy koralowe. Pamiętać należy jednak, że układy te tworzone są również z mszywiołów, mięczaków oraz glonów.

Budowa i rodzaje raf koralowych

Najczęściej rafy tworzą się u wybrzeży ciepłych wód. Najkorzystniejsze są wody o temperaturze od 18 do 35 °C. Natomiast zasolenie nie powinno przekroczyć 40 promili. Istotny jest również niski poziom zanieczyszczeń w danym zbiorniku. Wyróżnia się trzy odmiany raf:
1. Skupiska przybrzeżne, które rozwijają się przede wszystkim na stromych brzegach wysp lub na stałym lądzie.
2. Rafy barierowe, które spotkać można w znacznej odległości od stałego lądu.
3. Rafy oceaniczne, czyli te najbardziej znane, widoczne tylko dla nurkujący.

Rafy koralowe – ekologia

Rafy tworzyły się już we wczesnym kambrze. Wówczas głównym składnikiem raf były gąbki, z czasem również koralowce. W kolejnych okresach składniki organiczne raf zmieniały się. Na dość krótki czas wykształciły się także rafy z krasnorostów. Znaczący wpływ czynników zewnętrznych zmienił ekosystem raf. Również zwierzęta drapieżne niszczą ten układ szkieletów. Teraz zagrożenie stanową także ludzie, intensywnie eksploatujący naturalne tereny raf koralowych. Ponadto części układu stają się dla turystów nieocenioną „pamiątką” z wakacji, a to bezpowrotnie niszczy rafę.
Jednym sposobem na zachowanie istnienia raf kolorowych jest ich szczególna ochrona. Część organizacji ekologicznych prowadzi już tego typu działania. Na liście obiektów objętych ochroną rezerwatową znajduje się już ponad 40 raf koralowych, które w szczególny sposób chroni Konwencja Waszyngtońska (CITES).

Wielka Rafa Koralowa

Najbardziej znaną na całym świecie jest Wielka Rafa Koralowa, zwana również Wielką Rafą Barierową. Podziwiać ją można przy wschodnich wybrzeżach Australii. Monumentalna struktura, która składa się z żywych organizmów, jest największym pojedynczym okazem, jaki do tej pory powstał. Wielka Rafa Koralowa widoczna jest nawet z kosmosu, będąc co prawda tylko białą smugą na tafli błękitnego oceanu, jednakże to potwierdza ogrom tej struktury rafowej. Na rafie żyje wiele różnych gatunków zwierząt i roślin. Samych ryb jest około 1,5 tys. odmian, a do tego ponad 5 tys. gatunków mięczaków. Wielka Rafa Koralowa stanowi jedną z największych i najczęściej odwiedzanych przez turystów atrakcji w Australii.
Nic więc dziwnego, że tereny przy rafie funkcjonują jako park morski. Great Barrier Reef Marine Park dokładnie 26 października 1981 roku został objęty ochroną. Od tego czasu znajduje się również na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Całkowita powierzchnia parku, które chroniony jest przez UNESCO, wynosi 346 tys. km². W jego skład wchodzi prócz Wielkiej Rafy Koralowej, Morze Koralowe oraz lasy tropikalne Queensland.

Dodaj komentarz